hi5Thai!'s Archiver

forever_bung กระทู้เมื่อ 11-9-2009 03:21

►►►Free◄◄◄ แจกFont ฟอร์นเฉพาะภาษาอังกฤษ(พร้อมวิธีใช้งาน) จะได้มีตัวหนังสือน่ารัก

[color=Magenta][size=7]ขออนุญาติแจก Font สวยๆไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยเอามาแจกชาวhi5thaiค่ะ[/size][/color]
[size=7][color=Magenta][u][color=DarkGreen]เป็นกำลังใจให้นู๋ขวัญด้วยน่ะค่ะ[/color][/u][/color][/size]

[IMG]http://i964.photobucket.com/albums/ae129/forever_bung/21c99421.jpg[/IMG]

[color=Magenta][size=5]วิธีโหลดค่ะ[/size][/color]
[IMG]http://i964.photobucket.com/albums/ae129/forever_bung/7-1.jpg[/IMG]
[size=5][color=Magenta]ขอบคุณที่มาของฟอร์นและข้อมูลค่ะ►►►►►[/color][/size][img]http://www.dafont.com/img/dafont.gif [/img]
[size=5][color=Magenta][list]
[*]วิธีใช้งานใน Windowns copy ไฟร์ฟอร์นที่แตกไฟล์เสร็จแล้วมาไว้ที่
C:\WINDOWS\Fonts หรือแบบง่ายก็ที่ Control Panel/Fonts
[/list][/color]
[color=Green][list]
[*]วิธีใช้งานใน Photoshop copy ไฟร์ฟอร์นที่แตกไฟล์เสร็จแล้วมาไว้ที่
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts(สร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็จะดีค่ะ)
[/list][/color][/size][size=7][color=SeaGreen][u][color=Red]Top 100 font[/color][/u][/color][/size]
[img]http://www.dafont.com/img/illustration/m/a/malgecito.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=malgecito][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/p/o/posca_mad_thrasherz.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=posca_mad_thrasherz][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/a/n/angelic_war.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=angelic_war][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/c/h/chopin_script0.png[/img]
[color=Magenta][size=7][url=http://img.dafont.com/dl/?f=chopin_script]►►คลิก◄◄[/url][/size][/color]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/h/a/harabara0.png[/img]
[size=7][color=Magenta][url=http://img.dafont.com/dl/?f=harabara]►►คลิก◄◄[/url][/color][/size]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/c/a/capture_it.png[/img]
[size=7][color=Magenta][url=http://img.dafont.com/dl/?f=capture_it]►►คลิก◄◄[/url][/color]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/j/e/jellyka_saint_andrews_queen0.png[/img]
[color=Magenta][url=http://img.dafont.com/dl/?f=jellyka_saint_andrews_queen]►►คลิก◄◄[/url][/color][/size]

[size=5][color=Magenta]ขอบคุณที่มาของฟอร์นและข้อมูลค่ะ►►►►►[/color][/size][img]http://www.dafont.com/img/dafont.gif [/img]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/j/e/jellyka_love_and_passion.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=jellyka_love_and_passion][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]

[[i] แก้ไขล่าสุด forever_bung เมื่อ 12-9-2009 23:48 [/i]]

forever_bung กระทู้เมื่อ 11-9-2009 04:53

ต่อๆค่ะ


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/d/i/dirt2_soulstalker.jpg[/img]
[color=Magenta][url=http://img.dafont.com/dl/?f=dirt2_soulstalker]►►คลิก◄◄[/url][/color][/size]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/h/a/hand_of_sean0.png[/img]
[size=7][color=Magenta][url=http://img.dafont.com/dl/?f=hand_of_sean]►►คลิก◄◄[/url][/color][/size]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/b/l/bleeding_cowboys0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=bleeding_cowboys][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/s/c/scriptina.gif[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=scriptina][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/v/t/vtks_revolt0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=vtks_revolt][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/t/h/the_king_queen_font0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=the_king_queen_font][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/2/8/28_days_later0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=28_days_later][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/c/h/champagne_limousines.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=champagne_limousines][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/t/o/top_secret_kb0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=top_secret_kb][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/h/a/hawaii_lover0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=hawaii_lover][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/c/h/cheri1.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=cheri][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/m/a/marcelle.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=marcelle][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/b/i/birth_of_a_hero.gif[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=birth_of_a_hero][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]

[size=5][color=Magenta]ขอบคุณที่มาของฟอร์นและข้อมูลค่ะ►►►►►[/color][/size][img]http://www.dafont.com/img/dafont.gif [/img]

[[i] แก้ไขล่าสุด forever_bung เมื่อ 11-9-2009 20:19 [/i]]

forever_bung กระทู้เมื่อ 11-9-2009 04:53

ต่อๆ

[img]http://www.dafont.com/img/illustration/j/e/jellyka_castles_queen.png[/img]
[size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][url=http://img.dafont.com/dl/?f=jellyka_castles_queen]
[img]http://www.dafont.com/img/preview/t/r/trashco0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=trashco][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/a/n/antipasto0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=antipasto][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/j/e/jersey_stories0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=jersey_stories][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/j/o/journal0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=journal][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/r/i/riesling0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=riesling][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/r/e/renaissance0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=renaissance][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/n/o/northwood_high0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=northwood_high][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/n/e/new_facebook0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=new_facebook][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/k/a/karabine.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=karabine][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]

[size=5][color=Magenta]ขอบคุณที่มาของฟอร์นและข้อมูลค่ะ►►►►►[/color][/size][img]http://www.dafont.com/img/dafont.gif [/img]

[[i] แก้ไขล่าสุด forever_bung เมื่อ 11-9-2009 20:20 [/i]]

ocin99 กระทู้เมื่อ 11-9-2009 05:20

สวย จ้า สวย สวยเหมื่อน คน ทำ 55i30

oาร์m กระทู้เมื่อ 11-9-2009 07:56

สวย ๆ ทั้งนั้นเลย

ขอบคุณนะ

i17

Auto-69 กระทู้เมื่อ 11-9-2009 08:09

ขอบคุงน่ะครับ

มนุษย์รั่ว กระทู้เมื่อ 11-9-2009 09:28

ขอบคุณครับเจ้ขวัญ สะดวกมากมาย

angeljiji กระทู้เมื่อ 11-9-2009 12:01

อิอิ ชอบหลายฟ้อนเรย

โหลดไปใช้หลายอัน

ขอบคุนน๊าค๊า

i30

forever_bung กระทู้เมื่อ 11-9-2009 18:42

ต่อๆกันเลย
[img]http://www.dafont.com/img/preview/j/a/jane_austen0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=jane_austen][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/e/n/english0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=english][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/g/r/green_piloww.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=green_piloww][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/j/e/jellyka_estrya_s_handwriting.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=jellyka_estrya_s_handwriting][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/m/u/mutlu_ornamental0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=mutlu_ornamental][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/b/l/blackcasper0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=blackcasper][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/m/e/men_in_black_credits0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=men_in_black_credits][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/e/l/el_font_gohtic0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=el_font_gohtic][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/o/u/outlaw.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=outlaw][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/a/n/angelina0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=angelina][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]

[size=5][color=Magenta]ขอบคุณที่มาของฟอร์นและข้อมูลค่ะ►►►►►[/color][/size][img]http://www.dafont.com/img/dafont.gif [/img]

[[i] แก้ไขล่าสุด forever_bung เมื่อ 11-9-2009 20:21 [/i]]

JaiMunLuX กระทู้เมื่อ 11-9-2009 19:59

ขอบคุณครับนู๋ขวัญ

โนริโกะจัง กระทู้เมื่อ 11-9-2009 20:28

สวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

TheX กระทู้เมื่อ 12-9-2009 01:16

ขอบคุลค่ๅเจ้ ฟ้อนสวมากเลย เด๋วมาสุบถ้าดั้ยทามราย

forever_bung กระทู้เมื่อ 12-9-2009 16:00

[size=7][color=Magenta]ขออนุญาติอัพกระทู้เพื่อความสามารถของกระทู้จะได้ไม่หายน่ะค่ะ
มีปัญหาหรือคำแนะนำโพสบอกได้น่ะค่ะยินดีรับเอาไปปรับปรุงค่ะ
[/color][/size]
[size=7][color=Magenta][url=http://www.hi5thai.com/thread-98682-1-1.html]►►►ขอเพลงคลิกเลยได้100%◄◄◄[/url][/color][/size]

forever_bung กระทู้เมื่อ 13-9-2009 21:55

ต่อๆ
[img]http://www.dafont.com/img/preview/w/a/walt_disney1.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=walt_disney][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/m/i/mias_scribblings_~0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=mias_scribblings_~][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/p/u/pulse_sans0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=pulse_sans]http://img.dafont.com/dl/?f=pulse_sans[/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/e/v/evanescence0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=evanescence][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/c/o/complete_in_him0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=complete_in_him][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url][img]http://www.dafont.com/img/preview/g/r/graffonti1.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=graffonti][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/k/a/kaileen0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=kaileen][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url][img]http://www.dafont.com/img/illustration/a/_/a_bite.jpg[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=a_bite][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]

[[i] แก้ไขล่าสุด forever_bung เมื่อ 13-9-2009 21:58 [/i]]

forever_bung กระทู้เมื่อ 13-9-2009 22:16

[img]http://www.dafont.com/img/preview/f/o/fontdinerdotcom_sparkly0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=fontdinerdotcom_sparkly][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/b/i/billo0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=billo][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/m/a/mathematics_boredom0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=mathematics_boredom][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url][img]http://www.dafont.com/img/preview/o/n/onetricktony0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=onetricktony][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/a/s/ascent_2_stardom.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=ascent_2_stardom][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/i/n/inked_god.gif[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=inked_god][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/i/c/ice_age_font0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=ice_age_font][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/illustration/q/u/que_fontita.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=que_fontita][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]


[img]http://www.dafont.com/img/preview/c/o/confessions0.png[/img]
[url=http://img.dafont.com/dl/?f=confessions][size=7][color=Magenta]►►คลิก◄◄[/color][/size][/url]

[size=5][color=Magenta]ขอบคุณที่มาของฟอร์นและข้อมูลค่ะ►►►►►[/color][/size][img]http://www.dafont.com/img/dafont.gif [/img]

supermulti02 กระทู้เมื่อ 13-9-2009 23:13

ขอบคุณ น๊า ค๊าบบ

อยากได้ฟ้อนไทย ด้วยอ่า

pujaa กระทู้เมื่อ 16-9-2009 00:33

ขอบคุณมากมายค่ะi04

ได้ไปหลายเลย อิอิ

gift_suthasinee กระทู้เมื่อ 16-9-2009 21:37

ขอบใจจร้า

^ ^

natthawee-th กระทู้เมื่อ 16-9-2009 21:49

ขอบคุณครับๆ

หามาอีกเยอะๆนะ ...

บรรเจิดศรี กระทู้เมื่อ 20-10-2009 11:37

[align=center][size=5][font=Impact][i][u]Thxxx.u so much[/u][/i][/font] [/size][/align] *:)

nuu_ploy_2702 กระทู้เมื่อ 22-10-2009 20:32

ขอบคุมาก ๆ น๊าค่ะ ^^

yo_mod กระทู้เมื่อ 16-11-2009 00:08

ขอบคุณมากค่ะนู๋ขวัญได้กลับมาเกือบหมดเลยค่ะ

yo_mod กระทู้เมื่อ 16-11-2009 00:09

ขอบคุณมากค่ะนู๋ขวัญได้กลับมาเกือบหมดเลยค่ะ

มนุษย์กินไฟ กระทู้เมื่อ 19-11-2009 19:05

[align=center][color=Blue][size=5]ขอบคุณคร๊าบi14[/size][/color]
[/align]

dome_zaza กระทู้เมื่อ 20-11-2009 15:58

ขอบคุงน่ะครับ

dome_zaza กระทู้เมื่อ 20-11-2009 15:59

ขอบคุงน่ะครับบาย

Serfy กระทู้เมื่อ 20-11-2009 23:47

[size=2][font=Tahoma]ขอบคุณมากๆ เลยค่ะพี่ขวัญ [color=Red]♥[/color][/font][/size]

NUY69 กระทู้เมื่อ 25-5-2010 23:48

ขอบคุณมากมายจ้า ที่แบ่งปัน

Prowzii กระทู้เมื่อ 27-5-2010 21:44

ขอบคุนมากน่ะค่ะ

สำหรับสิ่งดีๆที่นำมาฝากกัน

zoneme กระทู้เมื่อ 6-6-2010 21:29

{:7_184:}[url]www.dafont.com[/url] ครับ

หน้า: [1] 2

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)