hi5Thai!'s Archiver

in_sine_me กระทู้เมื่อ 6-12-2009 15:35

+++ เกมส์ "ทายคำสำนวนไทย" ชิงรางวัล ค่า +++

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/Luv12.gif[/IMG]

[color=Blue][size=5]สวัสดีค่า
[color=Magenta]วันนี้เรามาเล่น "เกมส์ทายคำสำนวนไทย" กัันนะคะ[/color][/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/line/02.gif[/IMG]


[size=6][color=Red][u]กติกา[/u][/color][/size]

[size=5][color=DarkOrange]1. ให้หาคำสำนวนไทยมาเเทนความหมายที่ให้ไว้
2. ให้เติมคำที่ได้ลงไปในช่องที่เราใบ้ไว้ให้ได้เลย[/color][/size]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/line/02.gif[/IMG]


[size=5][color=Red]คนที่ตอบถูก 2 คนแรกเท่านั้น[/color]
[color=Lime]รับไปเลย พลังน้ำใจ +5  กับ  zenny +20[/color][/size]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/line/02.gif[/IMG]


[color=Blue][size=5][b][u]ตัวอย่าง[/u][/b][/size][/color]

[color=Red][size=5]ยุ _ ย _ ต _ _ ค _ รั่ _[/size][/color]

[size=5][color=Black]ความหมาย : ยุให้ทั้งสองฝ่ายเเตกกัน[/color]

[color=SeaGreen]คำตอบคือ : ยุ เเ ย ง ต ะ แ ค ง รั่ ว [/color]

[color=DarkOrange]เเค่นี้ล่ะค่ะ เพื่อนๆลองเล่นดูนะคะ[/color][/size]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/line/02.gif[/IMG]


[size=5][color=Black][u]ข้อที่ 1[/u][/color][/size]

[size=6][color=RoyalBlue]_ ด _ ลื _ _ ขู _ _ นื้ _ [/color][/size]

[size=5][color=Lime]ความหมาย : เรียกเอาราคาหรือดอกเบี้ยเกินสมควร[/color][/size]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][/align]

[[i] แก้ไขล่าสุด in_sine_me เมื่อ 6-12-2009 16:11 [/i]]

~Oเทียร์รินO~ กระทู้เมื่อ 6-12-2009 16:34

ข้อที่ 1
_ ด _ ลื _ _ ขู _ _ นื้ _
ความหมาย : เรียกเอาราคาหรือดอกเบี้ยเกินสมควร

ขอตอบว่า ขูดเลือดขูดเนื้อ
เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะ

girle_danger กระทู้เมื่อ 6-12-2009 16:49

^
^
^
ง๊า ส์ !!~

ค๊ล บน แย่ง ปายแร๊ วส์ !~ ง๊ ส์ๆ

รอ ข้อต่อ ปายค๊ะ ส์ๆ !!~**

in_sine_me กระทู้เมื่อ 6-12-2009 17:01

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/Luv12.gif[/IMG]

[size=5][color=Black][u]ข้อที่ 2[/u][/color][/size]

[color=Red][size=6]_ อ _ _ น้ _ _ อ _ ต _[/size][/color]

[size=5][color=Blue]ความหมาย : เเสดงให้ปรากฏอย่างเปิดเผย[/color][/size]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/fgh7.gif[/IMG][/align]

[[i] แก้ไขล่าสุด in_sine_me เมื่อ 6-12-2009 17:03 [/i]]

fai1995 กระทู้เมื่อ 6-12-2009 17:01

อารัยล่ะหว่า เป็นกำลังใจให้ค่า

girle_danger กระทู้เมื่อ 6-12-2009 17:12

ง่า ส์ ตอบ ม่ายด้าย อ๊า ส์ 1!~ **

ขอ ผ่าน ค๊ะ ส์ๆ - -

9sohk กระทู้เมื่อ 6-12-2009 19:29

ข้อที่ 2

_ อ _ _ น้ _ _ อ _ ต _

ความหมาย : เเสดงให้ปรากฏอย่างเปิดเผย
คือ

ออกหน้าออกตา   

(  ฟันธง )i34

girle_danger กระทู้เมื่อ 6-12-2009 20:55

^
^
^
เก่ง อิ่กล๊า ส์ๆ !!~** มีเรา อ่า ม่ายเก่งยุ คนเดว

รอ ข้อ ต่อ ปาย~! เมิ่ล เดิม -*- ...*

in_sine_me กระทู้เมื่อ 6-12-2009 22:03

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]  [size=5][color=Black][u]ข้อที่ 3 จ้า[/u][/color][/size]  [IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]


[color=Magenta][size=6][b]ร _ _ หั _ _ ว _ ห _ _[/b][/size][/color]


[color=DarkRed][size=5]ความหมาย : รวบรัดให้สั้น,ทำให้เสร็จโดยเร็ว ;ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง[/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/uij7.gif[/IMG]

[size=5][color=SeaGreen]ปล. สู้...สู้ นะค้า[/color][/size][/align]

[[i] แก้ไขล่าสุด in_sine_me เมื่อ 6-12-2009 22:07 [/i]]

whale123 กระทู้เมื่อ 6-12-2009 22:05

ข้อที่ 3 จ้า
ร _ _ หั _ _ ว _ ห _ _

ความหมาย : รวบรัดให้สั้น,ทำให้เสร็จโดยเร็ว ;ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง

รวบหัวรวบหาง
เป็นคำตอบสุดท้ายจ๊ะ

in_sine_me กระทู้เมื่อ 6-12-2009 22:12

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]  [size=5][color=Black][u]ข้อที่ 4 จ้า[/u][/color][/size]  [IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]


[color=Magenta][size=6][b]บ _ _ _ ล่ _ _ ก้ _ สิ _[/b][/size][/color]


[color=Blue][size=5]ความหมาย : บอกกล่าวให้รู้[/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/uij7.gif[/IMG][/align]

snowyjang กระทู้เมื่อ 6-12-2009 22:35

บอกเล่าเก้าสิบ  
เป็นคำตอบสุดท้ายคับ

9sohk กระทู้เมื่อ 7-12-2009 08:47

ข้อที่ 4 จ้า  
บ _ _ _ ล่ _ _ ก้ _ สิ _
ความหมาย : บอกกล่าวให้รู้
คือ
บอกเล่าเก้าสิบ  
ว้ามะทันอีกเเล้ว เซง i19

girle_danger กระทู้เมื่อ 7-12-2009 10:28

ว๊า ส์ ๆ !~* รอข้อ ต่อปาย อิ่กเมิ่ล เดิม *** i19

in_sine_me กระทู้เมื่อ 8-12-2009 02:58

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]  [size=5][color=Black][u]ข้อที่ 5 จ้า[/u][/color][/size]  [IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]


[color=Magenta][size=6][b]_ ข้ _ _ ห _ _ ข้ _ _ ด้[/b][/size][/color]


[color=Blue][size=5]ความหมาย : สามารถติดต่อหรือคบหาสมาคมกับใครๆได้[/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/uij7.gif[/IMG][/align]

girle_danger กระทู้เมื่อ 8-12-2009 13:22

^
^
^
เข้า ไหน เข้า ได้ ชิมิ ~ ค๊ๆ ส์ **!~

in_sine_me กระทู้เมื่อ 8-12-2009 20:56

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]  [size=5][color=Black][u]ข้อที่ 6 จ้า[/u][/color][/size]  [IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]


[color=Magenta][size=6][b]_ ย _ _ ว _ _ น _ อ _[/b][/size][/color]


[color=Blue][size=5]ความหมาย : โยนเหรียญขึ้นไป เเล้วทายว่าตกลงมาจะหงายด้านอะไร[/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/uij7.gif[/IMG][/align]

lamboghiniz กระทู้เมื่อ 9-12-2009 21:33

^

โยนหัวโยนก้อย

ครับ

เมื่อวาน

ตอบไม่ได้มิรุเป็นอาราย

in_sine_me กระทู้เมื่อ 9-12-2009 23:14

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]  [size=5][color=Black][u]ข้อที่ 7 จ้า[/u][/color][/size]  [IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]


[color=Magenta][size=6][b]_ ข้ _ น _ _ อ _ _ ใ _[/b][/size][/color]


[color=Blue][size=5]ความหมาย : สนิทสนมกับเจ้าของสถานที่เป็นพิเศษ

จนสามารถไปสถานที่นั้นๆได้สะดวก[/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/uij7.gif[/IMG][/align]

~Oเทียร์รินO~ กระทู้เมื่อ 10-12-2009 09:20

เข้า นอก ออก ใน
ช่ายมั๊ยหล่ะค๊า

มนุษย์กินไฟ กระทู้เมื่อ 10-12-2009 13:19

[align=center][color=DeepSkyBlue][size=5]เข้านอกออกใน

i14
[/size][/color][/align]

fai1995 กระทู้เมื่อ 10-12-2009 13:59

เข้านอกออกใน

snowyjang กระทู้เมื่อ 10-12-2009 14:11

_ ข้ _ น _ _ อ _ _ ใ _


ความหมาย : สนิทสนมกับเจ้าของสถานที่เป็นพิเศษ

จนสามารถไปสถานที่นั้นๆได้สะดวก

ตอบ เข้านอกออกใน คับ

in_sine_me กระทู้เมื่อ 10-12-2009 23:59

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]  [size=5][color=Black][u]ข้อที่ 8 จ้า[/u][/color][/size]  [IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]


[color=Magenta][size=6][b]ข _ _ กั _ ปู _[/b][/size][/color]


[color=Blue][size=5]ความหมาย : ชอบตีกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน,ไม่ถูกกัน[/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/uij7.gif[/IMG][/align]

นู๋ษาค๊ะ กระทู้เมื่อ 11-12-2009 14:37

ขมิ้นกับปูน

ถูกป่าวหว่าi27

b.k.school กระทู้เมื่อ 11-12-2009 15:11

**** ผู้โพสต์กระทู้นี้ถูกแบนหรือถูกลบออกจากระบบ ****

~Oเทียร์รินO~ กระทู้เมื่อ 11-12-2009 18:47

ขมิ้นกับปูน

แต่คงช้าไปเสียแล้ว !

cawaii_gamzii กระทู้เมื่อ 11-12-2009 18:52

รอข้อต่อไปละกัล

in_sine_me กระทู้เมื่อ 12-12-2009 03:38

[align=center][IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]  [size=5][color=Black][u]ข้อที่ 9 จ้า[/u][/color][/size]  [IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/47449ih9hcr3tmj.gif[/IMG]


[color=Magenta][size=6][b]_ รั _ _ แ _ น[/b][/size][/color]


[color=Blue][size=5]ความหมาย : ผู้ที่เป็นคู่ต่อสู้กันมาโดยต่างผลัดกันแพ้ชนะ[/size][/color]

[IMG]http://i741.photobucket.com/albums/xx60/in_sine_me/icon/uij7.gif[/IMG][/align]

geevoo กระทู้เมื่อ 12-12-2009 11:35

[align=center][size=6][color=Magenta]
คู่รัก[/color][i]คู่[/i][color=Plum]่แค้น [img]http://www.tlcthai.com/backoffice/upload_images/Emoticon/animal/bear/gloomybear/TLC_006-20080520_GloomyBear.gif[/img]
[/color][/size][/align]

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)