กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
Yard หลา

ต่อไป D
Dismiss  ไล่ออก ค๊าบ


S ต่อค๊าบ
Special - พิเศษ
ต่อเลยคับ
link   ต่อครับ  K
king ต่อครับ g
glory  ครับ
ต่อไป y ครับ
Yellow  = สีเหลือง

ต่อไป  W
wolf
ต่อไป f ค่ะ
Friend  เพื่อน ค๊าบ

D  ต่อมาเรย ค๊าบ
Dog ต่อเลยน่ะครับ G
Glove  ถุงมือ ค๊าบ

E ต่อเรย
กลับไปยังรายบอร์ด