เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้

ยอดนิยม2ทั้งหมด 150 บล๊อก  2010-06-03 11:20   คำค้นเงิน 

เงิน ซื้อบ้านได้   แต่ซื้อความอบอุ่นไม่ได้

เงิน ซื้อเตียงได้  แต่ซื้อการนอนหลับไม่ได้

เงิน ซื้อยาได้   แต่ซื้อสุขภาพไม่ได้

เงิน ซื้อหลังสือได้   แต่ซื้อความรู้ไม่ได้

เงิน ซื้อตำแหน่งได้   แต่ซื้อความนับถือไม่ได้

เงิน ซื้อ sex ได้   แต่ซื้อความรักไม่ได้

เงิน ซื้อกระดาษและปากกาได้   แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้

เงิน ซื้ออาหารดีๆได้   แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้

เงิน ซื้อความประจบสอพลอได้   แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้

เงิน ซื้อการตามใจได้ แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้

เงิน ซื้อเพชรนิลจินดาได้   แต่ซื้อความงามไม่ได้

เงิน ซื้อความสนุกชั่วครู่ได้   แต่ซื้อความสุขไม่ได้

เงิน ซื้อเพื่อนร่วมทางได้   แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้

เงิน ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้   แต่ซื้อปัญญาไม่ได้

เงิน ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้   แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้

เงิน ซื้อเมียที่สวยได้   แต่ซื้อแม่ที่ดีของลูกไม่ได้

 

แชร์ รายงาน