กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
มิส ๆ ๆ เจ้จัง งเรยยคะ
บ้านพักตากอากาศ 55 5
มาแร้ว วว  ๆ ๆค่ะเจ้

เจ้บอกไม่เอาผัดไทย ย
เราเอาผัดหมี่มาฝาก กค๊าา
55 5

หาย ยไปไหนค่ะเจ้
เคเอฟซี -0-*
เจ้แฟนหงส์หรออ คะ แส บบแฟนแมนยูอ่ะคะ - -
ไม่ยอม ม ตอเร สขอ งแสบ บคะเจ้ 5 55
ตอเรส สอยู่หงส์ป่ว นก้ะจาอา  ว วคะ
5 5 5
ไม่ชอบ บตอเรส สก้ะด้า ยย คะ
ไม่ยอม ม มอ่ะคะ  55 5
หาย ยรุย ยนะค่ะเจ้
ก่ าจากลั บมานะคะเจ้
กลับไปยังรายบอร์ด