กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

๑.ตัวอักษรแอ๊บแบ๊วๆเปลี่ยนจาก hi5thai เป็น :
เปลี่ยนจาก hi5thai สีชมพูอ่อนเป็น (โค้ดสี) :
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านนอกแดงเป็น (โค้ดสี) :
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านในสีขาวเป็น (โค้ดสี) :
เปลียนจากhi5thai เป็น NAMNY

เปลี่ยนจาก hi5thai สีชมพูอ่อนเป็น (โค้ดสี) :
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านนอกแดงเป็น (โค้ดสี) :
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านในสีขาวเป็น (โค้ดสี)
เปลี่ยนจาก hi5thai สีชมพูอ่อนเป็น (โค้ดสี) :
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านนอกแดงเป็น (โค้ดสี) :
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านในสีขาวเป็น (โค้ดสี)


ไม่บอกว่าจะเอาสีอะไร ทำให้ไม่ได้นะคะ ข้าม !
ถ้าได้สีจะทำให้ค่ะ ;)
เปลี่ยนจาก hi5thai เป็น : T♥Ro
เปลี่ยนจาก hi5thai สีชมพูอ่อนเป็น (โค้ดสี) :#FF6699
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านนอกแดงเป็น (โค้ดสี) :#CC66CC
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านในสีขาวเป็น (โค้ดสี) :#FFFFFF
เปลี่ยนจาก hi5thai เป็น :  Min ♥ Jan
เปลี่ยนจาก hi5thai สีชมพูอ่อนเป็น (โค้ดสี) :  เอาสีแบบเดิมเลยคับ
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านนอกแดงเป็น (โค้ดสี) :  เอาสีแบบดิมเลยคับ
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านในสีขาวเป็น (โค้ดสี) :  เอาสีแบบเดิมลยคับ
กลับไปยังรายบอร์ด