กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เปลี่ยนจาก hi5thai เป็น : T♥Ro
เปลี่ยนจาก hi5thai สีชมพูอ่อนเป็น (โค้ดสี) :#FF6699
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านนอกแดงเป็น (โค้ดสี) :#CC66CC
เปลี่ยนจาก hi5thai ด้านในสีขาวเป็น (โค้ดสี) :#FFFFFF
กลับไปยังรายบอร์ด