กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
โลกที่อยู่มายาวนาน..ยังถูกคนที่พึ่งเกิดมาทำลายซะจนเจียนจะดับสูญแล้วเลย
กลับไปยังรายบอร์ด