กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รับทั่มรัุบแบบนิ้จ้ะ! {ดูก่อนน้ะ ๆ} ^^

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6-3-2011 23:42 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6-3-2011 23:42 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6-3-2011 23:41 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6-3-2011 13:42 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6-3-2011 13:41 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6-3-2011 13:39 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6-3-2011 13:06 โดย IRUNG

รับทั่มรุ้บแบ บนิ้จ้ะ ๆ

แบบทิ่ 1*
ก่อนทั่ม


หลังทั่ม!


แบบทิ่ 2*


แบบทิ่ 3*

กติกา!!
- เอาแบ บไหนจ้ะ :
- ทิ้งลิ๊งรุ่้บไว้ ๆ :
- เขียนอะรั่ยหมั๊ย? :
- เมร่นรุ้บ 3 อัน :
ลิ้งไฮโบจ้ะๆ.จิ้มเบาๆ
มั่ยต้อ งเพิ่มเพิ่นมันเมร่ นดั่ยเร่ยน้ะ ๆ
* ระบุชื่อไฮ 5 ด้วยจ้ะ!
กลับไปยังรายบอร์ด