กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รับทั่มเฮดค้ะ ๆ ' [เฮดใหย่ ๆ ']

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 9-3-2011 14:42 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 9-3-2011 14:40 โดย IRUNG

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 9-3-2011 14:39 โดย IRUNG

รับทั่มเฮด ' แบบนิ้ค้ะ!

1. เฮดย่อย,,แบบอันใหย่ [470 X 100]


- กติกา!
- พื้นหลังสีอะรั่ยค้ะ ;
- ตรงสิ่ดั่ม ๆอ้ะค้ะเอาสิ่อะรั่ย [นั่ยตัวอย่างน้ะ] ;
- รุ้บตัวกาตูน เอาลิ้งมาเร่อะค้ะ ๆ เด๋วโบตัดหั่ยเร่ย [มั่ยเกิ่น 2 รุ้บ];
- คำเด่น ,, สิ่อะรั่ย ;
- ชื่อไฮ5 ;
- เมร่นรุ้บ 5 รุ้บ ๆ ;
- ยั่กเกิ่นปั่ยหมั๊ย? ;
- ลิ้งไฮค้ะ ๆ ;


2. เฮดย่อย ,, แบบอันใหย่**รวมกับเฮดทิ่ยุใต้เฮดย่อยอิ่กทิ่นึ่ง [470 X 125]


- กติกา!
- พื้นหลังสีอะรั่ยค้ะ ;
- ตรงสิ่ฟ้า ๆอ้ะค้ะเอาสิ่อะรั่ย [นั่ยตัวอย่างน้ะ] ;
- ลิ้งไฮด้วยจ้ะ ;
- รุ้บตัวเอ่ง [มั่ยเกิ่น 2 รุ้บ] ขอชัดๆหน่อยน้ะเด๋วโบตัดให้ ๆ;
- คำเด่น ,, สิ่อะรั่ย ;
- ชื่อไฮ5 ;
- เมร่นรุ้บ 5 รุ้บ ๆ ;
- ยั่กเกิ่นปั่ยหมั๊ย? ;
- ลิ้งไฮค้ะ ๆ ;- กติกา!
- พื้นหลังรุ้บตัวเอางอะรั่ย [ขอลิ้งรุ้บ] ;
- ลิ้งไฮด้วยจ้ะ ;
- รุ้บตัวเอ่ง [มั่ยเกิ่น 2 รุ้บ] ขอชัดๆหน่อยน้ะเด๋วโบตัดให้ ๆ;
- คำเด่น ,, สิ่อะรั่ย ;
- ชื่อไฮ5 ;
- เมร่นรุ้บ 5 รุ้บ ๆ ;
- ยั่กเกิ่นปั่ยหมั๊ย? ;
- ลิ้งไฮค้ะ ๆ ;ดูตัวอย่างนั่ยไฮโบดั่ยจ้า ๆ
กลับไปยังรายบอร์ด