กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY


     วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกทั้งที Together จึงรวบรวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก มาให้เพื่อนๆ ได้ร่วมกันตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของพวกเรากัน

ปี พ.ศ. 2528 (1985) Youth, Population and Environment เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2529 (1986) A Tree for Peace ต้นไม้เพื่อสันติภาพ

ปี พ.ศ. 2530 (1987) Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development

ปี พ.ศ. 2531 (1988) Slogan : When people put the environment first, development will last การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2532 (1989) Global Warming ; Global Warming ภาวะโลกร้อน

ปี พ.ศ. 2533 (1990) Children and the Environment (Our Children, Their Earth) เด็กและสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2534 (1991) Climate Change : Need for Global Partnership การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปี พ.ศ. 2535 (1992) Only One Earth : Care and Share   


ปี พ.ศ. 2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle

ปี พ.ศ. 2537 (1994) One Earth, One Family โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2538 (1995) We The Peoples, United for the Global Environment ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก

ปี พ.ศ. 2539 (1996) Our Earth, Our Habitat, Our Home รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา

ปี พ.ศ. 2540 (1997) For Life on Earth เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก

ปี พ.ศ. 2541 (1998) For Life on Earth "Save our Seas" เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2542 (1999) "Our Earth, Our Future … Just Save It" รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2543 (2000) 2000 The Environment Millennium : Time to Act ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา"

ปี พ.ศ. 2544 (2001) CONNECT with the World Wide Web of Life เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต

ปี พ.ศ. 2545 (2002) Give Earth a Chance ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต

ปี พ.ศ. 2546 (2003) Water - Two Billion People are Dying for It! รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน

ปี พ.ศ. 2547 (2004) Wanted ! Sea and Oceans - Dead or Live ? ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย

ปี พ.ศ. 2548 (2005) PLAN FOR THE PLANET เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก

ปี พ.ศ. 2549 (2006) DON'T DESERT DRYLANDS! เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ

ปี พ.ศ. 2550 (2007) Melting Ice - A Hot Topic หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

ปี พ.ศ. 2551 (2008) CO2 Kick the Habit Towards a Low Carbon Economy ลดวิกฤษโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
ได้ความรู้ดีค่ะ ขอบคุนค่ะ กามลังจาทามรายงานพอดีจร้า
save energy for towmorrow uses
กลับไปยังรายบอร์ด