กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

★ แจกโค้ด ★ เพลงสากล ★ MVเพลงฝรั่งใหม่ๆฮิตๆ ★ updateล่าสุดมีเยอะมาก ★

เลือกเพลงแล้ว เอา code ด้านล่างของชื่อเพลงไปใส่ได้เลยนะ
เรียงตามความHitของจากฝั่ง USAนะ
ด้านล่างๆจะเป็นที่คนไทยชอบฟัง คือเพลงฝรั่งที่Hitในไทยในช่วงอาทิตย์นี้อ่ะ มีคนขอเยอะมากตามคลื่นวิทยุ เรารวบรวมมาให้อ่ะ ลองดูนะ

Live your life : T.I. & Rihanna ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=ynz8Jh1CEBs" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOynz8Jh1CEBsyT/cLiP.TI.Feat.Rihanna-.Live.your.life.html"  target="_blank">[ More video Live your life : T.I. & Rihanna ]</a></div>Single ladies (put a ring on it) : Beyonces
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=qiS0fYRnZuU" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOqiS0fYRnZuUyT/cLiP.Beyonce.Single.ladies.put.a.ring.on.it.HIGH.QUALITY.html"  target="_blank">[ More video Single ladies (put a ring on it) : Beyonces ]</a></div>Britney spears : Circus
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=91HJCpup9ck" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdO91HJCpup9ckyT/cLiP.Britney-spears-Circus.html"  target="_blank">[ More video Britney spears : Circus ]</a></div>Lady gaga feat colby o donis : Just dance
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=Q_edJiNxSO8" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOQ_edJiNxSO8yT/cLiP.Lady.GaGa.Ft.Colby.ODonis.-.Just.Dance.Highest.Quality.available-lyrics.html"  target="_blank">[ More video Lady gaga feat colby o donis : Just dance ]</a></div>T.I. : Whatever you like
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=NNWFOkikXOQ" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdONNWFOkikXOQyT/cLiP.TI.-.whatever.you.like.html"  target="_blank">[ More video T.I. : Whatever you like ]</a></div>Katy perry : hot n cold
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=ppoApWKYjP4" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOppoApWKYjP4yT/cLiP.Katy.Perry.Hot.N.Cold.html"  target="_blank">[ More video Katy perry : hot n cold ]</a></div>kanye west : love lockdown
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=IRY885QXfJc" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOIRY885QXfJcyT/cLiP.Kanye.West.-.Love.Lockdown.HQ.Quality.Video.html"  target="_blank">[ More video kanye west : love lockdown ]</a></div>Womanizer : Britney Spears
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=6q5QD0kGgMo" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdO6q5QD0kGgMoyT/cLiP.Womanizer-Britney-Spears.html"  target="_blank">[ More video Womanizer : Britney Spears ]</a></div>If I Were a Boy : Beyonce ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=DPd76SpPJ98" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdODPd76SpPJ98yT/cLiP.If-I-Were-a-Boy-Beyonce.html"  target="_blank">[ More video If I Were a Boy : Beyonce ]</a></div>Crush : David Archuleta ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=yff9nCctMkg" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOyff9nCctMkgyT/cLiP.Crush-David-Archuleta.html"  target="_blank">[ More video Crush : David Archuleta ]</a></div>Just Stand Up : Various Artists ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=YziEu2quGew" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOYziEu2quGewyT/cLiP.Just-Stand-Up-Various-Artists.html"  target="_blank">[ More video Just Stand Up : Various Artists ]</a></div>I Stay in Love : Mariah Carey
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=RA0KYieec-g" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdORA0KYieec-gyT/cLiP.I-Stay-in-Love-Mariah-Carey.html"  target="_blank">[ More video I Stay in Love : Mariah Carey ]</a></div>So What : Pink ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=yvvUURpGGnc" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOyvvUURpGGncyT/cLiP.So-What-Pink.html"  target="_blank">[ More video So What : Pink ]</a></div>You Make it Real : James Morrison
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=yk7y0HI9Vr4" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOyk7y0HI9Vr4yT/cLiP.You-Make-it-Real-James-Morrison.html"  target="_blank">[ More video You Make it Real : James Morrison ]</a></div>Single : NKOTB ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=Vn1q927Xeio" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOVn1q927XeioyT/cLiP.Single-NKOTB.html"  target="_blank">[ More video Single : NKOTB ]</a></div>I Kissed a Girl : Katy Perry ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=ZTiRLM-_P2g" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOZTiRLM-_P2gyT/cLiP.I-Kissed-a-Girl-Katy-Perry.html"  target="_blank">[ More video I Kissed a Girl : Katy Perry ]</a></div>Burning Up :  Jonas Brothers
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=Ldb5TmBlhVQ" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOLdb5TmBlhVQyT/cLiP.Burning-Up-Jonas-Brothers.html"  target="_blank">[ More video Burning Up :  Jonas Brothers ]</a></div>Right Now (Na Na Na) : Akon  ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=OjKegJ1YBDA" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOOjKegJ1YBDAyT/cLiP.Right-Now-Na-Na-Na-Akon.html"  target="_blank">[ More video Right Now (Na Na Na) : Akon ]</a></div>Body on Me : Nelly ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=WQxoz72dBQc" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOWQxoz72dBQcyT/cLiP.Body-on-Me-Nelly.html"  target="_blank">[ More video Body on Me : Nelly ]</a></div>Goodnight Goodnight : Maroon 5  
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=Hqwd3PIarv0" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOHqwd3PIarv0yT/cLiP.Maroon.5.Goodnight.Goodnight.html"  target="_blank">[ More video Goodnight Goodnight : Maroon5 ]</a></div>When I Grow Up : The Pussycat Dolls  ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=jh8VbiBLLhk" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOjh8VbiBLLhkyT/cLiP.The.pussycat.dolls.-.When.I.grow.up.html"  target="_blank">[ More video When I Grow Up : The Pussycat Dolls ]</a></div>Good Good : Ashanti  ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=IhZKtyZGIbw" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOIhZKtyZGIbwyT/cLiP.Ashanti.-.Good.Good.html"  target="_blank">[ More video Good Good : Ashanti ]</a></div>Greenlight : John Legend
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=_hd-uklv-5g" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdO_hd-uklv-5gyT/cLiP.John.Legend.featuring.Andre.3000.-.Green.Light.html"  target="_blank">[ More video Greenlight : John Legend ]</a></div>Spotlight : Jennifer Hudson
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=79aqcA0qgQg" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdO79aqcA0qgQgyT/cLiP.Jennifer.Hudson.-.Spotlight.html"  target="_blank">[ More video Spotlight : Jennifer Hudson  ]</a></div>Miss Independent : Ne-Yo ( Official video )
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=L-TW4MPV_jY" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOL-TW4MPV_jYyT/cLiP.Ne-Yo.-.Miss.Independent.html"  target="_blank">[ More video Miss Independent : Ne-Yo ]</a></div>Run : Leona Lewis  
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=cNE3vFcbrV4" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOcNE3vFcbrV4yT/cLiP.Leona.lewis.Run.html"  target="_blank">[ More video Run : Leona Lewis ]</a></div>Spiralling : Keane
<div align=center><embed src="http://comment-thai.com/flvplayer/flvplayer.swf" FlashVars="config=http://comment-thai.com/flvplayer/config.php?clip=Vd8BUzc0Hls" quality="high" bgcolor="#000000" width="400" height="334" name="flvplayer" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowFullScreen="true"/><br /><a href="http://comment-thai.com/VdOVd8BUzc0HlsyT/cLiP.Spiralling.-.Keane.html"  target="_blank">[ More video Spiralling : Keane ]</a></div>


อยากได้เพลงไรบอกนะจะหามาให้อีก
คุน ๆๆค้าเอามาฝากกันอีกนะค๊า

ชอบมั๊ กๆๆเลย


อยากได้โค้ดในเพลงออดิชั่นอ่ะค่ะ

^^
ขอบคุนมากคร้า
ขอบคุนมากๆๆๆๆเลยค่ะ
เราชอบgoodnight gooodnight กะ right nowล่ะ
เพราะดี
ขอบคุณนะ เยอะดีเราชอบเพลงสากล แต่เพลงไทยก็ชอบนะ

อยากได้หาให้หน่อยนะ

อยากได้เพลง The Flodd กับเพลง Something ของ Escape the fate อะคัฟ

หาให้ หน่อย ได้ ปะ นี้ เมล์ เรา นะ ได้แล้ว แอดมา บอก น๊า ค๊าฟฟ alonekup@hotmail.comขอยคุนล่วงหน้าเรย คัฟ
เหอๆๆ โทดทีๆๆ เขียน ผิดนิดนึง   The flood นะ คัฟ
อยากได้เพลง dead and gone ของ T.I. อ่ะค่ะ หามานานและ ไม่เจอเลย แงง
กลับไปยังรายบอร์ด