กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

กฏระเบียบและขั้นตอนการขออนุมัติตั้งชมรม คลับ หรือ สมาคม ภายในเวป Hi5thai

Logo_hi5thai.gif
2-8-2009 15:12
หากเพื่อนๆ สมาชิกอยากตั้ง ชมรม คลับ หรือสมาคม ขึ้นภายในเวป Hi5thai

เพื่อเป็นศูนย์รวมของเพื่อนๆ ที่มีทัศนคติเดียวกัน มุมมองเดียวกัน

ฉะนั้น เพื่อนๆ มาทราบรายละเอียดก่อนว่า มีกฏระเบียบและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

กฎระเบียบในการตั้งชมรม1. การขออนุมัติตั้งชมรม
ผู้ที่ดำเนินการขออนุมัติตั้งชมรม ต้องดำรงตำแหน่งประธานชมรม เท่านั้น

2. การบริหารจัดการภายในชมรม
แต่ละชมรม  จะต้องบริหารและจัดการดูแลสมาชิกภายในชมรมให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่พึงปฎิบัติในการใช้งาน หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ทีมงาน Hi5thai ตั้งขึ้น คลิก!!  หากพบว่ามีชมรมใดกระทำความผิด ทางทีมงานจะพิจารณาการยุบชมรมนั้น ๆ พร้อมทั้งแบนไอดียกกลุ่มทันที

3. การจัดกิจกรรมภายในชมรม
ทางชมรมจะต้องมีการจัดกิจกรรมภายในชมรมนั้น ๆ อาจเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ ให้สมาชิกภายในชมรม ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม    หากชมรมใด  ไม่มีการการจัดกิจกรรมภายในชมรม หรือมีการจัดแต่ไม่มีผู้เข้าร่วม หรือไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายในชมรม เป็นระยะเวลาเกิน 15 วัน แสดงให้เห็นว่า ชมรมนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในชมรม  และถือว่าชมรมนี้ไม่สามารถบริหารจัดการกิจกรรมภายในชมรมได้ ดังนั้นทางทีมงาน Hi5thai จะพิจารณายุบชมรมนั้นทันที

4. การอัพเดทข้อมูลของชมรม
ควรมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ภายในชมรม ในกระทู้ชมรม ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหารในชมรม กิจกรรมต่างๆ และรายชื่อสมาชิก เป็นต้น เพื่อทีมงานจะได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของชมรมนั้นๆ

5. คุณสมบัติของประธานชมรม
ต้องมีระดับสมาชิก มาเฟีย ขึ้นไป ทั้งสามารถควบคุมดูแลสมาชิก และบริหารจัดการภายในชมรมได้

6. คุณสมบัติของที่ปรึกษาชมรม
ต้องเป็นทีมงาน Hi5thai ที่มีระดับ ทีมงานเทศบาล ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่คอยประสานงานและส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในชมรมให้ทางทีมงานฝ่ายบริหาร Hi5thai ทราบ

7. คุณสมบัติของสมาชิกชมรม
ต้องมีระดับสมาชิก ขาโจ๋ ขึ้นไป สมาชิกต้องผ่านการลงชื่อสมัครเข้าชมรม และต้องร่วมกิจกรรมภายในชมรม มิใช่เป็นเพียงสมาชิกในนามเท่านั้น

8. การตัดสินของทีมงาน Hi5thai ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ การใช้คำว่า "ทีมงาน" ในการกระทำใดใดทั้งสิ้นภายในชมรม  ให้แต่ละชมรมหลีกเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทน เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความสับสนให้แก่สมาชิกทั่วไปขั้นตอนในการขออนุมัติตั้งชมรม    ประธานชมรม ส่ง PM ขออนุมัติตั้งชมรมพร้อมแจ้งลิ้งกระทู้ชมรมแจ้งทีมงาน Hi5thai เพื่อขออนุมัติการตั้งชมรมอย่างเป็นทางการ โดยต้องชำระเงินค่าขออนุมัติตั้งชมรม เป็นจำนวน 300,000 Zenny (จะหักเงินจาก ID ของประธานชมรมนั้นๆ) และทางทีมงาน Hi5thai จะลงมติอนุมัติเป็นรายชมรมไป หากผ่านการอนุมัติ ทางทีมงาน Hi5thai จะดำเนินการเปิดบอร์ดประจำชมรมให้แก่ชมรมนั้นๆ
รายละเอียดภายในกระทู้ชมรม   1. เครื่องหมายประจำชมรม หรือ Logo ประจำชมรม
       ต้องมีด้วยกัน 2 แบบ
       1. ขนาด 89 px X 31 px
       2. ขนาดใดก็ได้

   2. ชื่อชมรม
       การตั้งชื่อชมรม ควรเป็นชื่อที่เหมาะสม สร้างสรรค์ ไม่สื่อความหมายไปในทางที่ไม่ดี และไม่หมิ่นสถาบันเบื้องสูง

   3. สโลแกนประจำชมรม
       ควรเป็นสโลแกน ที่บ่งบอกถึงจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ประจำชมรม ่ไม่สื่อความหมายไปในทางที่ไม่ดี และไม่หมิ่นสถาบันเบื้องสูง

   4. นโยบายของชมรม
       หลักและวิธีปฎิบัติที่เป็นแนวทางในการดำเนินการของชมรม

   5. วัตถุประสงค์
       สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ

   6. โครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้น
       ต้องมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้า และต่อเนื่อง มีการอัพเดทกิจกรรมให้สมาชิกภายในชมรมทราบ

   7. สมาชิกในชมรม
       ต้องรวบรวมสมาชิก ให้ได้ 30 คน ขึ้นไป โดยตั้งกระทู้รับสมัครสมาชิก และสมาชิกต้องผ่านการลงชื่อสมัครเข้าชมรม ทั้งนี้สมาชิกต้องร่วมกิจกรรมภายในชมรม มิใช่เป็นเพียงสมาชิกในนามเท่านั้น

   8. คณะกรรมการบริหารชมรม
       ให้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมให้เรียบร้อย

   9. ที่ปรึกษาของชมรม
       เป็นทีมงาน Hi5thai จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ที่คอยประสานงานและส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในชมรมให้ทางทีมงานฝ่ายบริหาร Hi5thai ทราบ
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม แจ้งทีมงานได้ที่หน้าบอร์ดแชท หรือ ที่นี่7

จำนวน

  • NaT_InDy

  • อะฮิอะฮิ

  • LEOBEAR

  • aoomz

  • @เฉลิม

  • ไปเต๊อะ

กลับไปยังรายบอร์ด